פעלים מיוחדים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית V2 אנגלית V1
1
Went Go
2
Slt Sleep
3
Caught Catch
4
Drank Drink
5
Saw See
6
Forgot Forget
7
Got Get
8
Sang Sing
9
Ate Eat