מבחן אנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
לרוע המזל unfortunately
2
התרסקות crash
3
ללכת לאיבוד get lost
4
מיקום location
5
סיוט לילה nightmare
6
לנווט navigate
7
נגמר run out of
8
למשוך תשומת לב attract attention
9
מדהים amazing
10
מפוחד terrified
11
מוצלח successful
12
יעד destination
13
חירום emergency
14
לעקוב אחר ההוראות follow directions
15
להסתדר manage to
16
חוף coast
17
טיסה flight
18
שקט silence
19
לקחת את הפנייה הלא נכונה took the wrong turn
20
להנמיך descend
21
מחט needle
22
מגדל פיקוח control tower
23
כלי instrument
24
ערפל fog
25
מסע journey
26
מטרה aim
27
לכוון to aim
28
למרבה המזל fortunately
29
סיפון deck
30
להגיע reach
31
דלק fuel