אנגלית- הכתבה על אסונות טבע

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
פירוש בעיברית מילים באנגלית
1
מפחד,חושש afraid
2
איזור area
3
חוף ים beach
4
הרס damage
5
סכנה danger
6
רעידת אדמה earthquake
7
להתרגש get excited
8
כתב reporter
9
לתפוס מחסה take cover
10
מתבגר teenager
11
אזהרה warning
12
נהרג was killed
13
נהרסו were damaged
14
נפגעו were hurt
15
איך זה? ?what is it like
16
אלים violent