ימי הבריאה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ימי השבוע מה נברא
1
יום א השמים והארץ
2
יום ב רקיע ושמים
3
יום ג ים יבשה וצמחייה
4
יום ד שמש ירח וכוכבים
5
יום ה עופות וחיות מים
6
יום ו האדם