פועלים יוצאי דופן 1

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
be was been היה
2
beat beat beaten להכות
3
become became become להפוך
4
begin began begun להתחיל
5
bite bit bitten לנשוך
6
blow blew blown לנשוף
7
break broke broken לשבור
8
bring brought brought להביא
9
build built built לבנות
10
buy bought bought לקנות
11
catch caught caught לתפוס
12
choose chose chosen לבחור
13
come came come לבוא
14
cost cost cost לקבוע מחיר
15
cut cut cut לחתוך
16
do did done לעשות
17
draw drew drawn לצייר
18
drink drank drunk לשתות
19
drive drove driven לנהוג
20
eat ate eaten לאכול
21
fall fell fallen ליפול
22
feed fed fed להאכיל