רחובות ת"א-שדרות רוטשילד

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
רובע 5
2
שכונה לב תל אביב
3
קרוי על שם הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד הנדיב הידוע
4
מה חשיבותה של שדרות רוטשילד הידועה והחשובה ביותר מהשדרות בתל אביב