פרק שמואל א'

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מושגים פירושים
1
אתנחתא עצירת מנוחה
2
הצג אקספוזיציה
3
מילה מנחה מילה או שורש המופיעים כמה פעמים
4
"ודבר ה' היה יקר בימים ההם" התגלות ה' היתה יקרה בימים ההם
5
"אין חזון נפרץ" לא הייתה נבואה בימים ההם
6
"ונר ה' טרם וכבה" הנר והמקדש בשילה עדין לא נכבה