עריכה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
הגדרה פירוש
1
cut סיום שוט
2
fade i/o ממסך שחור לשוט
3
svperimps תמונה על תמונה
4
one shot שוט ארוך בלי קאטים
5
עריכה אנליטית הגדרה עריכה שמטרה לרכך את המעבר בין השוטים
6
עריכה אנליטית מאפיינים סאונד פעולה מבט
7
עריכה מקבילה עריכה של שני דברים המתרחשים בו זמנית במקומות שונים
8
שמות החלונות timeline monitor 1/2
9
מה עושים שנעלם חלון? window-timeline
10
take מספר פעמים שצילמנו שוט אחד
11
timecode פריימים\שניות\דקות\שעות
12
איך לוקחים קטע מחלק לוחצים בהתלחלה I ובסוף O
13
הפרדת סאונד מתוך תמונה מקש ימיני-UNLINK