מיבחן חשוב

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עיברית
1
choose לבחור
2
draw לצייר
3
toast לקלות
4
decorate לקשט
5
add להוסיף