תנך ספר שמואל א א-ד

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המשפט מי אני
1
הייתי הכהן הגדול והשופט של בני עלי
2
הינו לוקחים בכח בשר מאנשים שזובחים ל ה' בני עלי
3
תפרתי לבני מעיל קטן חנה
4
ה' נגלה אלי שמואל
5
נרי לא כבה עלי
6
חשדתי בחנה שהיא שיכורה אבל אחכ' עודדתי אותה אלקנה
7
עכסתי את חנה שלי יש ילדים ולה אין פנינה
8
הערנו תרועה גדולה עד שהארץ תיהום בני ישראל