אנגלית- הכתבה 2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
v2 v1
1
chose choose
2
drove drive
3
made make
4
had have
5
kept keep
6
felt feel
7
saw see
8
ran run
9
woke wake
10
brought bring
11
paid pay
12
won win
13
sang sing
14
became become
15
understand understoob
16
sold sell
17
dreamed dream
18
began begin
19
broke break
20
sent send