מילים בערבית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ערבית עיברית
1
ברד קר קור
2
בידאר בדירה
3
אב אבא
4
אבואב דלת שער
5
רבאב דלתות
6
תראב אדמה עפר
7
תות תותים
8
זראת ביקרה
9
רות שם פרטי נקבה