הכתבה בערבית 2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ערבית עיברית
1
ת'וב בגד
2
ת'אבת איתן יציב חזק
3
את'את' ריהוט
4
יד יד
5
ראדיו רדיו
6
בית בית
7
בויות בתים
8
וזיר שר
9
בריד סניף דואר
10
ביתי ביתי
11
דרזי דרוזי
12
בדוי בדואי