הכתבה בערבית 3

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
ערבית עיברית
1
אנת אתה
2
אנתי את
3
בנאת ילדות
4
אינ איפה
5
זיתון זיתים
6
בינ בין
7
אדן אוזן
8
הו הוא
9
הי היא
10
דהב הוא הלך
11
הנא כאן פה
12
באבה דלתו
13
יהדי יהודי
14
בנתה ביתי