תרגול אנגלית לכיתה ד' - צבעים, משפחה, רגשות

גרסה: 2 הצג גרסה: 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
ארוך long
2
קצר short
3
עזרה help
4
נייר paper
5
מהר quick
6
עם with
7
חולה sick
8
חום brown
9
בלונדיני blond
10
מפלצת monster
11
מאוד very
12
לא אוהב don't like
13
אוהב like
14
זה it