תרגול אנגלית כיתה ד

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
חולה sick
2
מהר quick
3
גמל camel
4
למעלה up
5
סוס horse
6
קופסא box
7
מאוד very
8
רעב hungry
9
אין לי i don't have
10
יש לי i have
11
אצבע finger
12
שיער hair