אנגלית-עבר והווה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
הווה עבר
1
keep kept
2
meet met
3
sweep swept
4
read read
5
fight fought
6
catch caught
7
send sent
8
tell told
9
throw threw
10
take took
11
forget forgot
12
say said
13
ride rode
14
breake broke
15
wake woke
16
sing sang
17
swim swam
18
come came
19
become became
20
forgive forgave
21
fall fell
22
lose lost
23
wear wore
24
put put
25
shut shut