מבחן 3 באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
לדבר talk
2
לבכות cry
3
לשחק play
4
לקרוא read
5
לקפוץ jump