הכתבה 4 באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
גן חיות zoo
2
חיה animal
3
אריה lion
4
קוף monkey
5
פיל elephant