אנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עיברית
1
steal לגנוב
2
rich עשיר
3
hard קשה
4
plan תכניות
5
hide להתחבא
6
wait לחכות
7
message הודעה
8
finally לבסוף
9
surprise הפתעה
10
heavy כבד
11
thief גנב
12
catch לתפוס
13
hero גיבור