הכתבה 5 באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
רגל leg
2
כף רגל foot
3
פרצוף face
4
זרוע arm
5
יד hand
6
גוף body
7
ראש head