לוח הכפל על 1

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תשובה
1
1*1 1
2
1*2 2
3
1*3 3
4
1*4 4
5
1*5 5
6
1*6 6
7
1*7 7
8
1*8 8
9
1*9 9
10
1*10 10