כפל על 7

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תשובה
1
1*7 7
2
2*7 14
3
3*7 21
4
4*7 28
5
5*7 35