תרגילי שורש

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שורש תשובה
1
^81 9
2
^9 3
3
^1 1
4
^4 2
5
^16 4
6
^25 5
7
^36 6
8
^49 7
9
^64 8
10
^100 10
11
^121 11