לוח הכפל על 0

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
0*0 0
2
0*1 0
3
0*2 0
4
0*3 0
5
0*4 0
6
0*5 0
7
0*6 0
8
0*7 0
9
0*8 0
10
0*9 0
11
0*10 0