לוח הכפל על 0

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
0*0 0
2
0*1 0
3
0*2 2
4
0*3 3
5
0*4 4
6
0*5 5