הכתבה 6 באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
מי / מה what
2
מי who
3
איפה where
4
למה why
5
מתי when
6
איזה which
7
איך how