מילים באנגלית 1

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עיברית
1
order להזמין
2
wonderful נפלא
3
arrive להגיע
4
different שונה
5
size מידה
6
voice קול
7
style סיגנון
8
amazing מדהים
9
record להקליט
10
choose לבחור