מילים באנגלית 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עיברית
1
miss להתגעגע
2
travel לנסוע
3
move לעבור
4
surpriset מופתע
5
envelope מעטפה
6
another נוסף
7
leave לעזוב
8
celebrate לחגוג
9
island אי
10
aerlier מוקדם יותר
11
far רחוק
12
unusual לא רגיל