מילים באנגלית 3

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עיברית
1
receive לקבל
2
forest יער
3
calender לוח שנה
4
suddenly פתאום
5
machine מכונה