פרק 9 בחוברת english 1 - אנגלית לכיתה ד'

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
תינוק baby
2
מורה teacher
3
נהג driver
4
סבא grandfather
5
משפחה family
6
הפתעה surprise
7
אוטובוס bus
8
אולי maybe
9
מתנה present
10
יום הולדת birthday
11
אני רוצה I want
12
תפסיק stop it !
13
לבן white
14
סבתא grandmother