תרגול ראשון

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילים באנגלית פירושן
1
use להשתמש
2
each כול אחד
3
oil שמן
4
kind אדיב
יכול ליהיות גם טוב לב
5
part חלק
6
still עדין
7
should צריך
8
throught באמצעות
9
during במהלך
10
however לעמות זאת
11
wave גל
12
rock סלע