הכתבת זמנים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית זמן
1
today simpel
2
always simpel
3
usually simpel
4
often simpel
5
every month simpel
6
on tuesday simpel
7
never simpel
8
now progressive
9
right now progressive
10
at the moment progressive
11
at present progressive
12
this week progressive
13
today progressive
14
for p.p.s
15
since p.p.s
16
already p.p.s
17
yet p.p.s
18
just p.p.s
19
never p.p.s
20
ever p.p.s
21
lately p.p.s
22
recently p.p.s