הכתבה 8

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
appealing מושך
2
to avoid להתחמק
3
to be controller להיות בשליטה
4
gang members חברי כנופיה
5
hopelessness חוסר אונים
6
immigrants מהגרים
7
ironically אירוני
8
issues סוגיות
9
melodies לחנים
10
poverty עוני