ללמוד למבחן באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים ללמידה תרגום ללמידה
1
accident תאונה
2
arrive להגיע
3
catch לתפוס
4
cleaner מנקה
5
clue רמז
6
cruel אכזרי
7
detective בלש
8
disappear להיעלם
9
drop להפיל
10
e-mail דואר אלקטרוני