סוגי משולשים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
סוג משולש תמונה
1
חד זווית
2
ישר זווית
משולש שאחת מזוויותיו שווה ל-90° נקרא משולש ישר-זווית.
3
קהה זווית
4
שווה שוקיים
משולש שווה-שוקיים הוא משולש ששתיים מצלעותיו שוות זו לזו.
5
שווה צלעות
משולש שווה-צלעות הוא משולש שמהווה מצולע משוכלל - מצולע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו שוות.