האוקטבה הגדולה - תווים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תו מיקום
1
דו
2
רה
3
מי
4
פה
5
סול
6
לה
7
סי