מילים עברית - א - 1

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אבד עליו הכלח התיישן, אנכרוניסטי
2
אבטיפוס דוגמא ראשונית,המקור
3
אביך מעורפל,לא צלול
4
אבן פינה האבן הראשונה בבניין, יסוד ועיקר
5
אבנט חגורה, אזור
6
אבסורדי מופרך,מגוחך
7
אגד חבילה,יחידה צבאית,פלסטר
8
אגן קערה גדולה
9
אד הוק לשם כך,לזה
10
אדן בסיס,יסוד