מילים עברית - א - 2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אדרבה ההיפך הוא הנכון, יופי
2
אדרה שלד של דג
3
העלה באוב הזכיר נשכחות
4
אוגדן קלסר
5
אוד גחל,חתיכת אש שרופה
6
אולת שטות
7
אומדן הערכה,שומה
8
אונה קרה,חלק מאיבר בבעלי חיים
9
אופן גלגל
10
אוצר בלום דבר רב ערך חבוי,כינוי לאדם חכם