מילים עברית - א - 3

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אור יקרות אור נעים
2
אורח דרך,אופן
3
אורים ותומים מקור מוסמך שאין להרהר עליו
4
אורלוגין שעון קיר
5
אות קין אות קלון
6
אזור חגורה
7
אחד בפה אחד בלב התנהגות דו פרצופית
8
אחו אפר,שדה מרעה
9
איחוי חיבור, תפירה
10
אימתי מתי