מילים עברית - א - 4

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אחרית סוף,קץ,אפילוג
2
אטר שמאלי
3
איד צרה,אסון
4
אינה גרם שמשהו יקרה,זימן
5
איצטבה מדף
6
איכול בעירה,שריפה,החלדה
7
אכסדרה מבנה חסר קירות
8
אל נכון בבירור,בוודאות,בלי ספק
9
אלמלא אלולא,לולא,אילו לא
10
אלומה עומר,זר שיבולים