מילים עברית - א - 5

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אליבא ד לדעתו של
2
אליטה השכבה העליונה של החברה
3
אמה מידת אורך קדומה,האצבע האמצעית,תעלת מים,משרתת,שפחה
4
אמום תבנית עץ בדמות כף רגל
5
אמון על אחראי על
6
אמורפי נטול צורה
7
אמיר צמרת
8
אמרה מימרה,פתגם,שולי הבגד
9
אמתחת שק גדול
10
אמתלה תואנה,תרוץ