מילים עברית - א - 6

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אנפוף דיבור דרך האף
2
אנקדוטה תיאר משעשע של מקרה
3
אסופי ילד יתום שנאסף
4
אספלנית פלסטר,תחבושת
5
אף כעס
6
אפוא ובכן,אם כן,לכן
7
אפיק מסלול,כיוון,תעלת מים
8
אפס אך,אבל,אולם
9
אפס קצהו קצה קצהו
10
אפרקדן פרקדן,שוכב על הגב