מילים עברית - א - 7

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אצטלה גלימה
2
אצעדה צמיד
3
ארוכה שכבת הבשר שעולה כשמבריאים
4
ארכאי מיושן
5
ארכבה ברך,ידית כפופה
6
ארכני ארוך שלא לצורך
7
ארס שנאה,רוע,רעל
8
אשד מפל מים
9
אשמורת חלק מן הליל
10
אשרור אישור נוסף