מילים עברית - א - 9

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אורחו ורבעו דרכו ומנהגו
2
אותנטי אמיתי,מקורי
3
אזוטרי ידוע למעטים
4
אחז את השור בקרניו ניגש ישר לעניין
5
אחר כבוד בכל הכבוד הראוי
6
אטרקטיבי מושך
7
איל גבורה,עוז,אומץ
8
אין בו מתום מושלם,פגום
9
אין נקי איש אינו פטור
10
סתרו כגילויו צבוע