מילים עברית - א - 12

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה הגדרה
1
אפיזודה מקרה,מאורע בודד,
2
אפיקורוס כופר
3
אפריורי מראש,מלכתחילה
4
אפתי אדיש
5
אצטגנין אסטרולוג
6
אקוטי חריף,חמור
7
אקלקטי מלוקט,מקובץ
8
אריה קטיפה,איסוף
9
ארץ גזרה ארץ נידחת
10
אתוס האופי