הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילה באנגלית פירוש
1
airline חברת תעופה
2
unusual בלתי רגיל, חריג
3
enough מספיק
4
cool off להתקרר
5
belong to.. להיות שייך ל
6
for free בחינם
7
owner בעלים
8
journey מסע
9
patiently בסבלנות
10
enemy אויב