ל24.4.13

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
Sequence רצף
2
Literature ספרות
3
Infer להסיק
4
Cause and Effect סיבה ותוצאה
5
Character דמות
6
Harrator קריין
7
Dialogue דו שיח
8
Simile דימוי, השוואה
9
Metaphor מטאפורה
10
Encounter מפגש לא צפוי