מילים בעבר אנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה בהווה מילה בעבר
1
keep kept
2
know knew
3
leave left
4
let let
5
lose lost
6
make made
7
mean meant
8
meet met
9
pay paid
10
put put
11
read read
12
ride rode
13
ring rang
14
rise rose
15
run ran