אימונים למתקדמים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים באנגלית תרגום
1
delivery משלוח
2
advantage הזמנה
3
competition תחרות
4
advice עצה
5
advertisement או בקיצור ad מודעה